PROTOKOL V ČASU POSEBNIH RAZMER

Spoštovani starši,

Obveščamo vas , da v vrtcu še vedno veljajo ukrepi NIJZ in MIZŠ zaradi virusa SARS-CoV-2. S predpisanimi ukrepi želimo v največji možni meri zmanjšati tveganje za možni prenos okužb in vzpostaviti varno in spodbudno okolje za otroke in zaposlene v vrtcu. Otrokom želimo zagotoviti dobro
počutje, saj otroci potrebujejo varno in stabilno okolje, zato starše naprošamo, da predpisane ukrepe upoštevate.
Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno , da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in osebje. Potrebno je tudi izvajanje splošnih higienskih in ostalih ukrepov.
Ukrepi veljajo za vse oddelke vrtca.

ravnateljica OŠ Vitanje Tilka Jakob