Vpis novincev za šol. leto 2022/23

Obveščamo vas, da v Vrtcu Vitanje poteka vpis novincev  do 30. 4. 2022 za šolsko leto 2022/2023.

Vloga za sprejem otroka v vrtec za šolsko leto 2022/2023 je objavljena na internetni strani vrtca, starši jo lahko tudi osebno dobite v tajništvu OŠ Vitanje, vsak delovni dan med 7. in 14. uro. Vlogo za sprejem otroka za naslednje šolsko leto 2022/2023 morate starši oddati najkasneje do 30. 4. 2022 v tajništvu šole, pošljete po mailu oziroma po pošti na naslov OŠ Vitanje – Enota vrtec, Doliška cesta 1, 3205 Vitanje.

Javni vpis otrok poteka po postopku, določenem v Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Vitanje, ki je dostopen na spletni strani našega vrtca. Če bo v vrtec v času javnega razpisa vpisanih več otrok, kot imamo v vrtcu prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec, in sicer na podlagi kriterijev za sprejem otroka v vrtec. V nasprotnem primeru odloča ravnatelj, oziroma od njega pooblaščena oseba.

Starši lahko otroka vpišete v program, ki ga vrtec ponuja. Dodatne informacije glede vpisnega postopka lahko dobite v tajništvu šole, Ksenija Grm, na telefonski številki 03/757-3770 ali po e-pošti: ksenija.grm1@guest.arnes.si.

Lep pozdrav!

Tilka Jakob, ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...