Plačilo vrtca od 26. 1. do 29. 1. 2021 v rdečih regijah

SPOŠTOVANI STARŠI, posredujemo okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v kateri obveščajo, da starši v času razglašene epidemije niso oproščeni plačila za vrtec, ( predlog ni bil upoštevan v PKP8). Zato vas obveščamo,...