PROGRAMI VRTCA

ŽIVLJENJE V VRTCU POTEKA PO NACIONALNEM
DOKUMENTU KURIKULUMU, KI JE STROKOVNA PODLAGA ZA DELO.

V skladu s 14. členom Zakona o vrtcih in v soglasju z ustanoviteljem, Občino Vitanje
ter OŠ Vitanje-Enota vrtec izvaja naslednje programe:

DNEVNI PROGRAM
Traja od 6 do 9 ur od 11. meseca do vstopa otrok v šolo.
– od 5.30 do 16.00 ure

POLDNEVNI PROGRAM
Traja od 4 do 6 ur od 15. meseca do vstopa otrok v šolo.
– od 7.00 do 13.00 ure

 VARSTVO ŠOLSKIH OTROK
– po dogovoru in potrebah OŠ Vitanje
– od 5.30 do 6.50 ure