O NAS

ZGODOVINA VRTCA

Naš vrtec deluje že od leta 1978 , sprva je bil vrtec Vitanje podružnica vrtca Slovenske Konjice. Leta 1978 (10.10.) pa se je ustanovil montažni vrtec v centru kraja Vitanje, kjer stoji še danes . Število otrok se je iz leta v leto povečevalo in tako se je leta 2011 / 2012 ustanovil polovični oddelek v osnovni šoli, leta 2017 pa se je ustanovil še predšolski oddelek v začasnih prostorih Slomškove hiše. Tako imamo vse skupaj v vrtcu vpisanih 79 otrok v petih skupinah. Vrtec spada pod Osnovno šolo Vitanje.

NAŠA VIZIJA

Naš vrtec naj bo prostor kamor bodo otroci, njihovi starši in zaposleni radi prihajali.
Spodbujali bomo medsebojno spoštovanje, omogočili rast in razvoj malih in velikih.

NAŠE POSLANSTVO

Otrokom želimo ustvariti dobre pogoje za lepo otroštvo, spodbujati samostojnost, radovednost, ustvarjalnost, neodvisen način razmišljanja, razumevanje sebe in drugih.
Želimo jim pomagati zgraditi temelje za naprej, da bodo znali sprejemati in dajati tudi, ko odrastejo – DA BODO DOBRI LJUDJE.