ZAPOSLENI

ZA PRIJETNO IN STROKOVNO VZDUŠJE V VRTCU SKRBIJO

DIPLOMIRANE VZGOJITELJICE:

Tamara Hren Rejec (vodja)
Katja Kotnik (Marina Sajovic)
Andreja Pušnik
Kristina Beškovnik
Anja Kumer

POMOČNICE VZGOJITELJICE: 
Daša Skale
Tina Repič
Tadeja Globočnik
Stanka Leva (Uroš Kropf)
Mateja Kričaj (Tadeja Fijavž)

ZA DOBRO IN ZDRAVO PREHRANO, ČISTOČO IN POPRAVILA SKRBIJO
Melita Hrovat (vodja prehrane)
Jožica Medved  (čistilka)
Majda Makovšek (čistilka, pomivanje posode in pranje perila)
Matej Špegelj ( popravila)