ZAPOSLENI

ZA PRIJETNO IN STROKOVNO VZDUŠJE V VRTCU SKRBIJO

DIPLOMIRANE VZGOJITELJICE:
Katja Kotnik (vodja)
Andreja Pušnik
Kristina Beškovnik
Tamara Hren Rejec
Anja Kumer (Aleksandra Ciglic)

POMOČNICE VZGOJITELJICE: 
Daša Skale (Petra Mejač)
Tina Repič
Tadeja Globočnik
Stanka Leva
Mateja Kričaj

ZA DOBRO IN ZDRAVO PREHRANO, ČISTOČO IN POPRAVILA SKRBIJO
Jožica Kotnik (vodja prehrane)
Jožica Medved  (čistilka)
Majda Makovšek (čistilka, pomivanje posode in pranje perila)
Manuela Ravnjak (pomivanje posode in pranje perila)
Zdenko Jerot (hišnik)