ZAPOSLENI

ZA PRIJETNO IN STROKOVNO VZDUŠJE V VRTCU SKRBIJO

DIPLOMIRANE VZGOJITELJICE:

Katja Dobnik (vodja)
Tamara Hren Rejec
Andreja Pušnik
Kristina Beškovnik
Anja Kumer

POMOČNICE VZGOJITELJICE: 
Daša Skale
Tina Repič
Tadeja Globočnik
Stanka Pušnik
Mateja Kričaj

ZA DOBRO IN ZDRAVO PREHRANO, ČISTOČO IN POPRAVILA SKRBIJO
Melita Hrovat (vodja prehrane)
Jožica Medved  (čistilka)
Majda Makovšek (čistilka, pomivanje posode in pranje perila)
Matej Špegelj ( popravila)