ZAPOSLENI

ZA PRIJETNO IN STROKOVNO VZDUŠJE V VRTCU SKRBIJO

DIPLOMIRANE VZGOJITELJICE:
Katja Kotnik (vodja)
Andreja Pušnik
Kristina Beškovnik
Tamara Hren Rejec
Anja Kumer

POMOČNICE VZGOJITELJICE: 
Daša Skale
Tina Repič
Tadeja Globočnik
Stanka Leva
Mateja Kričaj

ZA DOBRO IN ZDRAVO PREHRANO, ČISTOČO IN POPRAVILA SKRBIJO
Jožica Kotnik (vodja prehrane)
Jožica Medved  (čistilka)
Majda Makovšek (čistilka, pomivanje posode in pranje perila)
Manuela Ravnjak (pomivanje posode in pranje perila)