Skupine

Naš vrtec sestavljajo pet skupin v katere je vpisanih 81 otrok. Tri skupine se nahajajo na lokaciji vrtca. Ostali dve skupine se nahajata, ena v prostorih šole in druga v začasnih prostorih Slomškove hiše.

SKUPINA MEHURČKI je skupina 1. starostnega obdobja ( 15 mesecev – 2 leti) v katero je vključenih 14 otrok z vzgojiteljicama Katjo in Tadejo.
SKUPINA ŽOGICE je kombinirana skupina 1. in 2. starostnega obdobja ( 2 -3 leta) v katero je vključenih 19 otrok z vzgojiteljicama Anjo in Stanko.
SKUPINA BALONČKI je homogena skupina 2. starostnega obdobja ( 3 – 4 leta) v katero je vključenih 19 otrok z vzgojiteljicama Tamaro in Petro.
SKUPINA PIKAPOLONICE je kombinirana skupina 1. in 2. starostnega obdobja ( 2 – 6 let) v katero je vključenih 10 otrok z vzgojiteljicama Kristino in Matejo. Skupina je polovična v kateri poteka samo poldnevni program in se nahaja v prostori Osnovne šole.
SKUPINA VETERNICE je homogena skupina 2. starostnega obdobja ( 4 – 5 let) v katero je vključenih 19 otrok z vzgojiteljicama Andrejo in Dašo. Skupina se nahaja v prostorih Slomškove hiše.