ZAKAJ K NAM V VRTEC

• Ker dobro delamo in se trudimo kar najbolje uresničevati poslanstvo in vizijo vrtca.
• Ker omogočamo otrokom dobro počutje, sprejetost, varnost in napredek.
• Ker si želimo aktivnega sodelovanja s starši, da skupaj z njimi ustvarjamo še kvalitetnejše pogoje za otroke.
• Ker smo odprti za nove ideje in pobude.

 

Kako poteka dan v vrtcu

 • Jutranji čas od 5.30 do 8.30 ure je namenjen individualnim stikom, pogovoru, igri s
  priljubljenimi igračami, odkrivanju in raziskovanju, navezovanju medsebojnih stikov ali pa jutranjemu spanju, če ga otrok potrebuje ali želi.
 • Obroki hrane so prilagojeni določenemu ritmu
  – otroci pojedo zajtrk med 8.00 in 8.30 uro,
  – sadna malica po zaključku načrtovanih dejavnostih,
  – kosilo z raznovrstno prehrano po jedilniku ob 11.30 uri,
  – popoldanska malica (po počitku).
 • Otrokom so ves dan na voljo napitki (sok, čaj, voda).
 • V prvem starostnem obdobju poteka čas za nego dva-krat dnevno in po potrebi v
  previjalnem kotičku.
 • Vsakodnevno življenje otrok v vrtcu je tudi bivanje na prostem, ko otroci spoznavajo in osvajajo osnovne elemente gibanja na igrišču ter na sprehodih. Spoznavajo tudi bližnjo in daljno okolico in številne drobne zanimivosti ter doživijo razna doživetja.
 • Veliko časa v vrtcu je namenjenega pridobivanju raznovrstnih izkušenj na različnih
  področjih otrokovega razvoja (gibanje, jezik, narava, družba, umetnost in
  matematika).
 • Čas počitka na ležalnikih po kosilu je prilagojen vsakemu posamezniku in njegovi
  potrebi. Otroci zaspijo ob zvokih umirjene glasbe ali ob pripovedovanju literarnih del strokovne delavke.
 •  Otroci, ki so vključeni v poldnevni program, ter otroci, ki nimajo potrebe po počitku se po kosilu vključijo v dejavnosti po želji. Nadaljuje se izvajanje kurikuluma.
 • Dan v vrtcu se zaključi s spontano igro in odhodom domov.