Mehurčki

V našem vrtcu sredi mesta,
kamor pelje glavna cesta,
tam Mehurčki smo se zbrali,
da bi skupaj se igrali. 

V skupini Mehurčkov je 12 razigranih, veselih in vedoželjnih  otrok, 6 deklic in
6 dečkov prvega starostnega obdobja.
Z njimi bova  rajali vzgojiteljici Tadeja in Katja.